Download

เอกสารทั่วไป

แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (.pdf)


สื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติม (นอกเวลา)

นักเรียนสามารถดาวน์โหลด สื่อการเรียนการสอนได้เพิ่มเติมเพื่อศึกษาในเวลาว่างได้ที่นี่

คำชี้แจง : หลังจากนักเรียน Download เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนใช้โปรแกรม Winrar หรือ Winzip ในการแตก file เมื่อคลายบีบอัดเรียบร้อยแล้ว ภายใน folder จะมี file ชื่อ Manual อธิบายขั้นตอนการใช้โปรแกรม

ระดับประถมปลาย

Flash Stories                 | Click Here ! |

Read and Audio           | Click Here ! |

ระดับมัธยม

Flash Stories                 | Click Here ! |

Read and Audio           | Click Here ! |

YCT Practise

Level 1                         | Click Here ! |

Level 2                         | Click Here ! |

Level 3                         | Click Here ! |                 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer